Algemene vaarregels en tips van toepassing op de verhuur van al onze vaartuigen.
 • Bij alle vaartochten dient er ten alle tijden minimaal 1 meerderjarig persoon (18+) deel te nemen.
 • Muziek op de boot is toegestaan mits het geen overlast voor andere mensen op het water en de omwonende opleverd. In het gehele piushaven gebied moet de muziek uit, het levert teveel overlast voor omwonende.
 • Voor de hele piushaven geld dat er slechts langzaam gevaren mag worden, matig de snelheid zodanig dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat.
 • Onderweg passagiers oppikken is niet toegestaan, bij het betrappen ervan wordt dit extra in rekening gebracht.
 • KIJK GOED OM JE HEEN, OOK ACHTEROM! Bij ontmoeting met andere schepen: HOUD RECHTS AAN! De regels voor alcoholgebruik zijn gelijk als in het verkeer op de weg. EN LET OP! : ALLE ANDERE GEMOTORISEERDE BOTEN GAAN VOOR.
 • Als u weinig ervaring heeft raden wij het u aan NIET op het Wilhelminakanaal te gaan. In de Piushaven en toeloophaven is genoeg te beleven.
 • Als u wel het kanaal op gaat, adviseren we om bij ontmoeting met beroepsvaart en pleziervaart, VOLDOENDE AFSTAND TE HOUDEN, ZOWEL VAN DE WAL ALS VAN HET SCHIP. De schepen kunnen zuiging en golfslag veroorzaken. LET OP EN KIJK REGELMATIG ACHTEROM. Heeft u tegenliggers (beroepsvaart of pleziervaart) bij viaduct A58, WACHTEN VOOR VIADUCT.
 • Respecteer andere watergebruikers (vissers, zwemmers, andere boten) geef hen de ruimte en veroorzaak geen overlast.
 • Het is mogelijk om onder de draaibrug door te varen als u uiterst rechts aanhoudt.
 • respecteer de natuur, houd afstand van dieren, ga niet in de bosjes daar kunnen namelijk nesten van watervogels zitten!
 • Geen afval in het water of natuur gooien, bij Aquafun4you is een afvalcontainer.
 • Vaartuigen in nette staat inleveren na gebruik. Kussens schoon en droog houden a.u.b.
 • Aquafun4you is niet aansprakelijk voor verlies of beschadigingen van eigendommen van de deelnemers, u vaart op eigen risico. Aquafun4you is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Aquafun4you. Op de door Aquafun4you aangedane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.
Gebruik van de motorboot :
 • De bestuurder dient altijd het noodstopkoordje ergens aan zich bevestigd te hebben tijdens het varen, mocht de bestuurder om wat voor reden over boord vallen stopt de motor direct.
 • Indien de boot verlaten wordt, altijd het noodstopkoordje van de boot meenemen en houdt zicht op de boot om diefstal te voorkomen.
 • Betreden op eigen risico.
 • Bij man over boord!… MOTOR UITZETTEN ! Of zo ver mogelijk uit de buurt blijven. LET OP! De schroef van de motor kan ernstige letsels opleveren.
 • Nooit bij een draaiende motor naar de schroef grijpen. (eerst de motor uitzetten)
 • Voorkom schade aan de schroef! En blijf bij de kades / oevers weg, het water is daar vaak ondiep.
 • Schade wordt van de borg afgehouden! (kosten voor een nieuwe schroef €100,-)